„JESTEM TUTAJ” NAJLEPSZĄ ANIMACJĄ W LIPSKU

Właśnie poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji festiwalu DOK Leipzig. Nagroda dla najlepszej animacji powędrowała do Julii Orlik.

DOK Leip­zig to jedno z czołowych wydarzeń w świecie filmu dokumentalnego i animowanego. Każ­dego roku w Lipsku prezen­towane są najnowsze produk­cje filmowe z kilkudziesięciu krajów wszyst­kich kontynentów. Tegoroczna edycja festiwalu miała formułę hybrydową.

Bohaterem nagrodzonej animacji „Jestem tutaj” jest starszy mężczyzna, który opiekuje się swoją sparaliżowaną żoną. Mimo podeszłego wieku i własnych problemów ze zdrowiem stara się ze wszystkich sił, aby ulżyć jej w cierpieniach z dnia na dzień coraz silniejszych. Pomaga mu córka, która usiłuje pogodzić opiekę z  pracą w szpitalu oraz swoim życiem rodzinnym. Każde z nich ma odmienne poglądy na to jak powinna wyglądać  opieka nad chorą co prowadzi do wielu sprzeczek.  

Listę wszystkich laureatów można znaleźć tutaj.