NEBULA

Eksperyment, będący próbą znalezienia punktu wspólnego między dwiema tendencjami w historii filmu - lumierowską koncepcją filmu jako rejestracji rzeczywistości a méliesowską filozofią wykorzystującą medium filmowe jako narzędzie kreowania fantazyjnych światów. NEBULA czerpie z obu tych postaw i staje się połączeniem, gdzie zarejestrowany obraz figuratywny przeplata się z kompozycjami abstrakcyjnymi. Wykorzystując technikę filmowania wolumetrycznego, jest z jednej strony rejestracją wydarzenia - spotkania muzyków grających utwór Macieja Obary, z drugiej  - poprzez użycie ścieżki dźwiękowej zarejestrowanego utworu - próbą uzyskania wizualnego doświadczenia muzyki. Obraz powstały w wyniku rejestracji reprezentuje linię lumiereowską, skupiającą się na wiernym oddaniu rzeczywistości. Warstwa muzyczna staje się natomiast narzędziem do tworzenia abstrakcyjnych kompozycji wizualnych (linia méliesowska). Wartości te połączone zostały w audiowizualną formę przypominającą teledysk.

GATUNEK:
animowany
KRAJ PRODUKCJI:
Polska
CZAS TRWANIA:
4'
ROK PRODUKCJI:
KOLOR:
kolorowy
REŻYSERIA:
Marcin Nowrotek
SCENARIUSZ:
Marcin Nowrotek
MUZYKA:
Maciej Obara
ANIMACJA:
Marcin Nowrotek