Katarzyna Agopsowicz


 Scenarzystka i reżyserka filmów animowanych. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2005 roku uzyskała dyplom w Pracowni Filmu Animowanego pod kierunkiem prof. Jerzego Kuci. Za swój film dyplomowy „Jutro" otrzymała m. in. główną nagrodę podczas Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych ,,Młodzi i Film". Współpracowała z wieloma twórcami przy realizacji filmów autorskich m. in. jako asystent reżysera i animator przy filmie „Fuga na wiolonczelę, trąbkę i pejzaż" w reż. Jerzego Kuci. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Krakowa i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmów Animowanych ASIFA.