Karina Paciorkowska

urodzIła się w 1994 roku w Warszawie, ukończyła tam Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona, otrzymując dyplom plastyka w specjalności reklama wizualna. Obecnie studiuje animację w Łódzkiej Szkole Filmowej.